List otwarty do Redakcji Gazety Wyborczej w sprawie artykułu Dominiki Maciejasz pt. "Etiologia chciwości i strachu"

List otwarty Komitetu Neurobiologii ws. artykułu Dominiki Miaciejasz pt "Etiologia chciwości i strachu", opublikowanego w Gazecie Wyborczej 30 maja 2016

Podpisy pod powyższym listem zbierane są na stronie petycje.pl. (lista sygnatariuszy)


 

Dokumenty i linki dotyczące opinii Komitetu Neurobiologii o książce dr Marzeny Żylinskiej „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi”

List do Minister Edukacji, Joanny Kluzik-Rostkowskiej, zawierający opinię Komitetu Neurobiologii dotyczącą książki Marzeny Żylińskiej „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi” (16 marca 2015)

Odpowiedź dr Marzeny Żylińskiej na opinię Komitetu Neurobiologii (30 marca 2015)

Komentarz Komitetu Neurobiologii do odpowiedzi dr Marzeny Żylińskiej (1 kwietnia 2015)

Odpowiedź dr Zylinskiej na komentarz KN (7 kwietnia 2015) oraz odpowiedź Komitetu Neurobiologii (10 kwietnia 2015)

List do do Minister Edukacji, Joanny Kluzik-Rostkowkiej z prośba o odpowiedź na list Komitetu Neurobiologii z dnia 16 marca 2015 (9 października 2015)

Odpowiedź Minister Edukacji, Joanny Kluzik-Rostkowskiej na pisma Komitetu Neurobiologii (12 listopada 2015)

List prof. A. Wróbla i prof. J. Mozrzymasa do red. Kuby Janiszewskiego z prośbą o przełożenie audycji o opinii Komitetu Neurobiologii oraz Audycja z udziałem dr Marzeny Żylińskiej w radiu TOK FM (27 marca 2015)

Audycja z udziałem dr Tomasza Witkowskiego dotycząca neurodydaktyki w radiu RDC (28 marca 2015)

Materiał BBC dotyczący neuronauk w szkole (materiał w języku angielskim)

Wpisy i dyskusje o opinii Komitetu Neurobiologii na blogach: blog dr Marzeny Żylińskiej na osswiata.pl, blog Pawła Kasprzaka na osswiata.pl, blog Ksawerego Stojdy na osswiata.pl, blog dr Tomasza Witkowskiego, neurobigos, niemarudz, neuroedukacja.net, edunews.pl

Recenzja książki Marzeny Żylińskiej „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi” wykonana przez prof. Jerzego W. Mozrzymasa, na prośbę organizatorów Szkoły Problemów Dydaktyki Fizyki (Czeszów-Wrocław 2015)


Petycja w obronie dobrego imienia naukowców i nauki:

http://www.petycjeonline.com/w_obronie_dobrego_imienia_naukowcow_i_nauki


Apel Komitetów do władz w związku z kampanią medialną dotyczącą nowelizacji ustawy ds doświadczeń na zwierzętach


List Komitetu Neurobiologii i PTBUN do redakcji Polityki w sprawie artykułu z 4.11.2014 pt. "Uwolnić króliki" 


Stanowisko Komitetów Biotechnologii, Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej, Neurobiologii oraz Nauk Neurologicznych PAN w sprawie zastosowania komórek macierzystych z dnia 7/05/2013  


Oświadczenie Wydziału Nauk Medycznych PAN, Komitetu Neurobiologii PAN i Rady Upowszechniania Nauki PAN w sprawie badań na zwierzętach z dnia 17/10/2012