JK KNPAN

 (fot. Marek Holzman)

prof. Jerzy  Konorski  (1903–1973) był  wybitnym  neurofizjologiem  i  neuropsychologiem,  uczniem  Iwana  Pawłowa, współodkrywcą  i  badaczem  odruchów  warunkowych  II  typu  zwanych także  instrumentalnymi.  Ukuł  termin  plastyczności  synaptycznej  i  opracował  teoretyczne  podstawy  procesów  plastyczności,  podobne  do tych,  które  wkrótce  zaproponował  Donald Hebb.  Konorski  był  twórcą  szkoły  neurofizjologicznej  w  Polsce,  autorem  wielu  prac eksperymentalnych,  napisał  również  dwie ważne  książki.  W Conditioned Reflexes and Neuron Organization  (1948),  opisał  mechanizmy  wytwarzania  odruchów  warunkowych i  przedstawił  teorię  uczenia  się  asocjacyjnego  (kojarzeniowego).  W Integrative Activity of the Brain  (1967),  zrewidował  swoje  wczesne teorie  dotyczące  mechanizmów  hamowania neuronalnego  w  mózgu,  przedstawił  teorię percepcji  i  motywacji,  zaproponował  koncepcję  hierarchicznej  organizacji  mózgu  i  integracyjnej  roli jednostek  gnostycznych  w  jego funkcji.

 

Ustanowienie nagrody im. Jerzego Konorskiego

Inicjatywa utworzenia wspólnej, dorocznej nagrody Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego i Komitetu Neurobiologii Polskiej Akademii Nauk na najlepszą, polską pracę badawczą z dziedziny neurobiologii była jednym z pierwszych działań nowopowstałego Komitetu Neurobiologii PAN. Bez większej dyskusji przyjęto nazwę odwołującą się do wybitnego polskiego badacza mózgu Jerzego Konorskiego. Podobne nagrody były już przyznawane przez inne środowiska naukowe, np. Nagroda Parnasa za najlepszą publikację z biochemii. To co wyróżniło Nagrodę Konorskiego to docenienie (a zatem i dopuszczenie do kandydowania) publikacji nie tylko autorów z polską afiliacją naukowa (tak jak ma to miejsce w przypadku nagrody Parnasa). Wyszliśmy z założenia, że przyciąganie innych uczonych, spoza Polski, do wspólnych badań stanowi szczególnie cenną aktywność naukową. Niemniej jednak w Regulaminie Nagrody Konorskiego wyraźnie zaznaczono, że chodzi o „pojedynczą, recenzowaną publikację - pracę doświadczalną, kliniczną lub teoretyczną, wykonaną w decydującej mierze w Polsce, a opublikowaną w jednym z czołowych, światowych czasopism naukowych. Komitet Neurobiologii od samego początku doskonale współdziałał z  Polskim Towarzystwem Badań Układu Nerwowego, które przyjęło bardzo szybko pomysł wspólnego przyznawania Nagrody Konorskiego. Pierwszą Nagrodę przyznano w roku 2000. (autor: prof. Leszek Kaczmarek)

 

 

Nagroda im. Jerzego Konorskiego za rok 2020

Tytuł pracy: Mitochondrial protein biogenesis in the synapse is supported by local translation.

Autorzy: Bozena Kuzniewska, Dominik Cysewski, Michal Wasilewski, Paulina Sakowska, Jacek Milek, Tomasz M Kulinski, Maciej Winiarski, Pawel Kozielewicz, Ewelina Knapska, Michal Dadlez, Agnieszka Chacinska, Andrzej Dziembowski, Magdalena Dziembowska

Praca ukazała się w czasopiśmie EMBO Reports, Volume 21, Issue 8, 5 August 2020:e48882


 

Nagroda im. Jerzego Konorskiego za rok 2019

Tytuł pracy: Amot and Yap1 regulate neuronal dendritic tree complexity and locomotor coordination in mice

Autorzy: Katarzyna Rojek, Joanna Krzemień (równy udział 2 pierwszych autorek), Hubert Doleżyczka, Paweł Boguszewski, Leszek Kaczmarek, Witold Konopka, Marcin Rylski, Jacek Jaworski, Lars Holmgren i Tomasz J. Prószyński.

Praca ukazała się w czasopiśmie Plos Biology, 2019 May 1;17(5):e3000253


 

Nagroda im. Jerzego Konorskiego za rok 2018

Tytuł pracy: Generation of silent synapses in dentate gyrus correlates with development of alcohol addiction

Autorzy:  Anna Beroun, Maria Nalberczak-Skóra, Zofia Hardej, Małgorzata Piechota, Magdalena Ziółkowska, Anny Cały, Roberto Pagano, Katarzyna Radwańska

Praca ukazała się w czasopiśmie Neuropsychopharmacology, 2018 Sep;43(10):1989-1999


 

Nagroda im. Jerzego Konorskiego za rok 2017

Tytuł pracy: Matrix Metalloproteinase-9 and Synaptic Plasticity in the Central Amygdala in Control of Alcohol-Seeking Behavior

Autorzy:  Marzena Stefaniuk, Anna Beroun, Tomasz Lebitko, Olga Markiny, Szymon Łęski, Ksenia Meyza, Anna Grzywacz, Jerzy Samochowiec, Agnieszka Samochowiec, Katarzyna Radwańska, Leszek Kaczmarek

Praca ukazała się w czasopiśmie Biological Psychiatry, 2017 Jun 1;81(11):907-917


 

Nagroda im Jerzego Konorskiego za rok 2016

Tytuł pracy: Massive cortical reorganization in sighted Braille readers

Autorzy:  Katarzyna Siuda-Krzywicka, Łukasz Bola, Małgorzata Paplinska, Ewa Sumera, Katarzyna Jednorog, Artur Marchewka, Magdalena W Sliwinska, Amir Amedi, Marcin Szwed

Praca ukazała się w czasopiśmie eLife, 2016 Mar 15;5:e10762


 

Nagroda im. Jerzego Konorskiego za rok 2015

Tytuł pracy: Inhibition of Tnf-a R1 signaling can rescue functional cortical plasticity impaired in early post-stroke period.

Autorzy:  Monika Liguz-Lecznar, Renata Zakrzewska, Malgorzata Kossut

Praca ukazała się w czasopiśmie Neurobiology of Aging, 2015 Oct;36(10):2877-84


 

Nagroda im. Jerzego Konorskiego za rok 2014

Tytuł pracy: Calcyclin binding protein and Siah-1 interacting protein in Alzheimer's disease pathology: neuronal localization and possible function

Autorzy:  Urszula Wasik, Gabriela Schneider, Anna Mietelska-Porowska, Marcin Mazurkiewicz, Hanna Fabczak, Serge Weis, Claudia Zabke, Charles R Harrington, Anna Filipek, Grazyna Niewiadomska

Praca ukazała się w czasopiśmie Neurobiology of Aging 2013 May;34(5):1380-8. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2012.11.007. Epub 2012 Dec 20.


 

Nagroda im. Jerzego Konorskiego za rok 2013

Tytuł pracy: MicroRNA-301a regulation of a T-helper 17 immune response controls autoimmune demyelination

Autorzy: Marcin P Mycko, Maria Cichalewska, Agnieszka Machlanska, Hanna Cwiklinska, Magdalena Mariasiewicz, Krzysztof W Selmaj

Praca ukazała się w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2012 May 15;109(20):E1248-57. doi: 10.1073/pnas.1114325109. Epub 2012 Apr 18.


 

Nagroda im. Jerzego Konorskiego za rok 2012

Tytuł pracy: Forgetting of emotional information is hard: an fMRI study of directed forgetting

Autorzy: Anna Nowicka, Artur Marchewka, Katarzyna Jednoróg, Pawel Tacikowski, André Brechmann

Praca ukazała się w czasopiśmie Cerebral Cortex 2011 Mar;21(3):539-49. doi: 10.1093/cercor/bhq117. Epub 2010 Jun 27.


 

Nagroda im. Jerzego Konorskiego za rok 2011

Tytuł pracy: LEF1/beta-catenin complex regulates transcription of the Cav3.1 calcium channel gene (Cacna1g) in thalamic neurons of the adult brain

Autorzy: Marta Barbara Wisniewska, Katarzyna Misztal, Wojciech Michowski, Marcin Szczot, Elzbieta Purta, Wieslawa Lesniak, Monika E Klejman, Michal Dabrowski, Robert K Filipkowski, Andrzej Nagalski, Jerzy W Mozrzymas, Jacek Kuznicki

Praca ukazała się w czasopiśmie Journal of Neuroscience. 2010 Apr 7;30(14):4957-69. doi: 10.1523/JNEUROSCI.1425-09.2010.


 

Nagroda im. Jerzego Konorskiego za rok 2010

Tytuł pracy: Local peripheral opioid effects and expression of opioid genes in the spinal cord and dorsal root ganglia in neuropathic and inflammatory pain

Autorzy: Ilona Obara, Jan Rodriguez Parkitna, Michal Korostynski, Wioletta Makuch, Dorota Kaminska, Barbara Przewlocka, Ryszard Przewlocki

Praca ukazała się w czasopiśmie Pain 2009 Feb;141(3):283-291. doi: 10.1016/j.pain.2008.12.006. Epub 2009 Jan 14.


 

Nagroda im. Jerzego Konorskiego za rok 2009

Tytuł pracy: Important role of matrix metalloproteinase 9 in epileptogenesis

Autorzy: Grzegorz M Wilczynski, Filip A Konopacki, Ewa Wilczek, Zofia Lasiecka, Adam Gorlewicz, Piotr Michaluk, Marcin Wawrzyniak, Monika Malinowska, Pawel Okulski, Lukasz R Kolodziej, Witold Konopka, Kamila Duniec, Barbara Mioduszewska, Evgeni Nikolaev, Agnieszka Walczak, Dorota Owczarek, Dariusz C Gorecki, Werner Zuschratter, Ole Petter Ottersen, Leszek Kaczmarek

Praca ukazała się w czasopiśmie Journal of Cell Biology. 2008 Mar 10;180(5):1021-35. doi: 10.1083/jcb.200708213.