Aktualna struktura

Komitet Neurobiologii PAN jest komitetem jednolitym.

Komisje, sekcje oraz zespoły mogą być tworzone przez zebranie plenarne.

Komitet nie ma własnego wydawnictwa.

Komitet patronuje czasopismu "Neuropsychiatria i Neuropsychologia" (ISSN 1896-6764).