Uchwały 2021

Uchwała Komitetu Neurobiologii PAN w sprawie rozszerzenia i zmian w wykazie czasopism naukowych opublikowanych przez Ministra Edukacji i Nauki w dniu 9 lutego 2021 

 

Opinie 2021

Opinia prof. dr hab Mariana Lewandowskiego dotycząca wniosku zgłoszonego do Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN o nagrodę za wybitne osiągnięcie badawcze dla zespołu kierowanego przez prof. dr hab Katarzynę Radwańską

Opinia prof. dr hab Piotra Popika dotycząca wniosku zgłoszonego do Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN o nagrodę za wybitne osiągnięcie badawcze dla zespołu kierowanego przez prof. dr hab Katarzynę Radwańską

 

Opinie 2020

Opinia Prezydium KN PAN dotycząca wniosków zgłoszonych do Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN o nagrodę za wybitne osiągnięcie badawcze 

Opinia prof. dr. hab. Katarzyny Łukasiuk dotycząca wniosku o nagrodę Wydziału Il Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk dla zespołu prof. dr. hab. Jacka Jaworskiego 

Opinia prof. dr. hab. Magdaleny Zielińskiej dotycząca wniosku o nagrodę Wydziału Il Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk dla zespołu dr. hab. Małgorzaty Zawadzkiej

 

Listy, Apele, Stanowiska i Oświadczenia 

List do Minister Edukacji, Joanny Kluzik-Rostkowskiej, zawierający opinię Komitetu Neurobiologii z dnia 16/03/2015 dotyczącą książki Marzeny Żylińskiej „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi”

List Komitetu Neurobiologii i PTBUN do redakcji Polityki w sprawie artykułu z dnia 4/11/2014 pt. "Uwolnić króliki"

Apel Komitetów do władz w związku z kampanią medialną dotyczącą nowelizacji ustawy ds doświadczeń na zwierzętach

Stanowisko Komitetów Biotechnologii, Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej, Neurobiologii oraz Nauk Neurologicznych PAN w sprawie zastosowania komórek macierzystych z dnia 7/05/2013

Oświadczenie Wydziału Nauk Medycznych PAN, Komitetu Neurobiologii PAN i Rady Upowszechniania Nauki PAN w sprawie badań na zwierzętach z dnia 17/10/2012

Opinia dotycząca podstaw naukowych metody „Kinezjologii Edukacyjnej” oraz konsekwencji jej stosowania z dnia 20/10/2006

  

Regulamin Komitetu Neurobiologii

Regulamin Komitetu Neurobiologii

 

Sprawozdania z działalności Komitetu Neurobiologii

Informacje o działalności Komitetu Neurobiologii PAN w 2020 roku

Informacje o działalności Komitetu Neurobiologii PAN w 2019 roku

Informacje o działalności Komitetu Neurobiologii PAN w 2018 roku 

Informacje o działalności Komitetu Neurobiologii PAN w 2017 roku 

Informacje o działalności Komitetu Neurobiologii PAN w 2016 roku

Informacje o działalności Komitetu Neurobiologii PAN w 2015 roku

Informacje o działalności Komitetu Neurobiologii PAN w 2014 roku

Informacje o działalności Komitetu Neurobiologii PAN w 2013 roku

Informacje o działalności Komitetu Neurobiologii PAN w 2012 roku

Informacja o działalności Komitetu Neurobiologii PAN w 2011 roku

Informacja o działalności Komitetu Neurobiologii PAN w 2010 roku

Informacja o działalności Komitetu Neurobiologii PAN w 2009 roku