Instytuty i Instytucje PAN

Polska Akademia Nauk

Wydział V Nauk Medycznych PAN

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN

Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

 

Fundacje

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej FNP

Fundacja im. Stefana Batorego

Towarzystwa naukowe

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego PTBUN

Polskie Towarzystwo Neurologiczne

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne

Neuronus Forum

International Brain Research Organization (IBRO)

Federation of European Neuroscience Societies (FENS)

Society for Neuroscience (SfN)

Dana Foundation

Materiały Dydaktyczne

Jak Działa Mózg?

Neuroscience and Brain Research

Encyklopedia Neuronauki

Inne

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju